اتحادیه صنف تاسیسات مکانیک ساختمان شیراز و حومه

  • برگزاری کلاس ها در محل اموزشگاه اتحادیه
  • موج
    .
  • موج

مبالغ حق عضویت سال1397 اعضای اتحادیه

مبالغ حق عضویت سال1397 اعضای اتحادیه

دانلود فایل

راهنمای ورود به سایت ثبت قرارداد

از طریق این فایل اموزش به ثبت نام در سایت و ثبت قرارداد به شما داده می شود.

دانلود فایل

نرخنامه تاسیسات مکانیکی ساختمان

نرخ عرف سال 1397 خدمات تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز

دانلود فایل

کادرجدید نقشه های گاز خانگی - تجاری

جهت یکسان سازی کادر نقشه های گاز در سطح استان از این کادر استفاده نمایید

دانلود فایل

نرخ مصوب قرارداد

نرخ مصوب قرارداد

دانلود فایل

نرخ عرف پیشنهادی تاسیسات مکانیکی ساختمان سال 1398

نرخ عرف پیشنهادی خدمات تاسیسات مکانیکی ساختمان سال 1398

دانلود فایل

راهنمای عضویت باشگاه مشتریان و ثبت درخواست اشخاص

راهنمای عضویت باشگاه مشتریان و ثبت درخواست اشخاص

دانلود فایل

راهنمای ثبت درخواست مجریان

راهنمای ثبت درخواست مجریان

دانلود فایل

فرایند اجرایی نحوه تفکیک کنتور

فرایند اجرایی نحوه تفکیک کنتور

دانلود فایل

کادر نقشه های اتش نشانی و نمونه نقشه اتش نشانی

کادر نقشه های اتش نشانی و نمونه نقشه اتش نشانی

دانلود فایل

فرم ساماندهی کارگران

فرم ساماندهی کارگران

دانلود فایل

سعید خلیل پور میمندی

بازرس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09173001505

عبدالرسول غواصی

دبیر اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09173196759

علی اصغر فرمانی

خزانه دار اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09173133346

داود منفرد

نائب رئیس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09173132510

علی صادقی

نائب رئیس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09173175236

مرتضی پورابراهیم

ریاست اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان 09177133469

کمیسیون ها

1

کمیسیون فنی 1

کمیسیون فنی اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز

2

کمیسیون بازرسی

کمیسیون بازرسی اتحادیه

3

کمیسیون شکایات

کمیسیون شکایات

4

کمیسیون حل اختلاف

کمیسیون حل اختلاف

5

کمیسیون اموزش

کمیسیون اموزش

بخش نامه و اطلاعیه ها

اخبار

عوارض کسب و پیشه

تخفیف عوارض کسب و پیشه

بخشنامه دفتر کنترل گاز در مورد ثبت نام از متقاضیان دوره مبحث 17

بخشنامه دفتر کنترل گاز در مورد ثبت نام از متقاضیان دوره مبحث 17