متقاضی گرامی جهت ثبت هر گونه درخواست به اتحادیه از طریق باشگاه مشتریان اقدام نمایید . در صورتی که قبلا در باشگاه مشبریان ثبت نام نکرده اید میبایست ابتدا از طریق دکمه عضو شوید اقدام نمایید .مجریان گرامی که قبلا در سایت عملیات فعال سازی را انجام داده اند نیاز به عضویت ندارند .;