کمیسیون اموزش

  • اسمعیل چراغیان
  • رئیس
  • 09171133140
  • حمیدرضا عامری قصرالدشتی
  • نائب رئیس
  • 09177019529
  • علی اصغر فرمانی
  • عضو
  • 09173133346
  • محمد هاشم زارع
  • عضو
  • 09171880889
 • کمیسیون اموزش

  تاریخ برگزاری جلسات

  سه شنبه ها با اعلام قبلی ساعت13