هیئت مدیره

 • داود منفرد
 • رئیس
 • Monfared.davood@gmail.com
 • 09173132510

ریاست اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان 09173132510 تحصیلات : - مهندس نرم افزار کامپیوتر - مهندس مکانیک سیالات - کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

 • علی اصغر فرمانی
 • نائب رئیس دوم
 • 09173133346

نائب رئیس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09173133346

 • یوسف رنجبر
 • نائب رئیس اول
 • 09177019060

نائب رئیس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09177019060

 • اردوان انصاری
 • خزانه دار
 • 09171074384

خزانه دار اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09171074384

 • سیامک شریفی
 • دبیر
 • 09177094890

دبیر اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09177094890

 • حمید رضا عامری قصردشتی
 • بازرس
 • 09177019529

بازرس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09177019529