هیات 4 نفره گاز

تلاش های بی وقفه هیات مدیره و مشاورین عزیز اتحادیه و رفت و امدها و نامه نگاری ها و حضور نماینده سازمان صمت پس از حدود ده سال هیات ۴ نفره تفاهم نامه گاز و قانون در شیراز اجرا شد .